Chcesz otrzymywać newsletter podaj e-mail

Jest Sobota, 25 Stycznia 2020 roku

Historia

 

1991 - Powołanie Wydziału Organizacji i Zarządzania Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 1991 roku w oparciu o pracowników i wyposażenie Instytutu Organizacji i Zarządzania funkcjonującego w strukturze Wydziału Włókienniczego w różnych formach organizacyjnych od 1954 roku

 

1992 - Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 września 1992 roku przyłączono do Wydziału kierunek zarządzanie i marketing z Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej

 

1994 - Uchwałą Rady Wydziału z dnia 02.02.1994 roku w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) Politechniki Łódzkiej uruchomiono studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing - Business and Technology z angielskim językiem wykładowym

 

1997 - Decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 28 kwietnia 1997 roku Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

 

1997 - Uchwałą Rady Wydziału z dnia 26.03.1997 roku uruchomiono w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) Politechniki Łódzkiej studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing - Gestion et technologie z francuskim językiem wykładowym

 

1998 - Zarządzeniem Rektora Politechniki Łódzkiej 5/1998 z dnia 25.09.1998 roku przekształcono Katedrę Zarządzania w Instytut Zarządzania (z sześcioma Zakładami i Biblioteką Instytutową)

 

1999 - Uchwałą Senatu nr 1/99 z dnia 24 marca 1999 roku uruchomiono studia inżynierskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

 

2000 - Uchwałą Senatu z dnia 21 czerwca 2000 roku wyłączono ze struktur Wydziału filię w Bielsku Białej

 

2002 - Zarządzeniem Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 27.06.2002 roku utworzono Katedę Zarządzania Produkcją

 

2003 - Uchwałą Rady Wydziału z dnia 29.01.2003 roku powołano Wydziałowe Biuro Promocji Absolwentów

 

2003 - Uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing na poziomie zawodowym i magisterskim (na okres do roku 2007/2008)

 

2003 - Zarządzeniem Rektora PŁ nr 13/2003 z dnia 13 listopada 2003 roku utworzono Katedrę Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego

 

2003 - Oddanie do użytku Budynku Trzech Wydziałów o powierzchni 3300 m2 mieszczącego się przy ul. Wólczańskiej 215 -  LODEX

 

2005 - Zarządzeniem Rektora PŁ nr 2/2005 z dnia 1 marca 2005 roku wyodrębniono z Instytutu Zarządzania Zakład Zarządzania Strategicznego i Ekologii - przekształcono go w Katedrę Systemów Zarządzania: Zakład Podstawowych Problemów Techniki oraz Zakład Ekologii Przemysłowej - przekształcono w Katedrę Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, przekształcono Katedrę Ekonomii i Marketingu w dwie katedry: Katedrę Innowacji i Marketingu oraz Katedrę Ekonomii

 

2005 - Uchwałą Senatu nr 4/2005 z dnia 30 marca 2005 roku uruchomiono studia zawodowe licencjackie na kierunku kształcenia europeistyka

 

2006 - Zarządzaniem Rektora Politechniki Łódzkiej nr 2/2006 z dnia 13 czerwca 2006 roku przekształcono Instytut Zarządzania w Katedrę Zarządzania (z dwoma Zakładami i Biblioteką Katedralną)

 

2006 - Uchwałą Senatu nr 1/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku uruchomiono studia pierwszego stopnia inżynierskie na międzywydziałowym kierunku kształcenia inżynieria bezpieczeństwa pracy

 

2009 - Uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także w jego Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia na okres do roku 2014/2015

 

2010 - Zarządzeniem Rektora PŁ nr 6/2009 z dnia 28 października 2009 roku przekształcono Katedrę Systemów Zarządzania oraz Katedrę Innowacji i Marketingu w Katedrę Systemów Zarządzania i Innowacji (K-99)

 

2010 – Wprowadzenie wraz z Klubem 500 oraz Urzędem Wojewódzkim wspólnego projektu pod nazwą CERTYFIKACJA MENEDŻERÓW

 

2010 - Zarządzeniem Rektora PŁ nr 8/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku przekształcono Katedrę Nauk Humanistycznych, Katedrę Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej oraz Katedrę Ekonomiczną w Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiamii (I-910)

 

2010 - Zarządzeniem Rektora PŁ nr 8/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku przekształcono Katedrę Zarządzania Produkcją w Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki

 

2010 - Uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na okres do roku akademickiego 2015/2016

 

2011 - 20-lecie powstania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

 

2015 - Uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu  praktycznym na kierunku inżynieria zarządzania


2015 – Uruchomienie Programu Diamentowa Praktyka – najlepsi studenci odbywają praktyki w firmach z regionu łódzkiego: ABB, Amcor, BSH, Corning, Dell, Infosys, Lumileds.

 

2015 - Uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym i ogólnoakademickim oraz na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickimn na okres 2021/2022. Uchwała Nr 870/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 listopada 2015 r.

 

2016 – Wprowadzenie nowej ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w języku angielskim na poziomie studiów licencjackich o profilu ogólnoakademickim.

 

2016 - 25-lecie powstania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

 

2015 - Uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickimn na okres 2021/2022. Uchwała Nr 278/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 czerwca 2016 r.

 

Poczet dziekanów Wydziału Organizacji i Zarządzania:

 

dr hab. Czesław Szmidt                       1991 - 1999

prof. dr hab. Krzysztof Baranowski        1999 - 2005

dr hab. Jacek Otto                             2005 - 2008

prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki         2008 - 2016