Chcesz otrzymywać newsletter podaj e-mail

Jest Sobota, 25 Stycznia 2020 roku

Specjalności i przedmioty obieralne

 

ZAPISY NA  SPECJALNOŚCI

 

Zasady wyboru specjalności:

 • Zapisy na specjalności odbywają się w maju;
 • Student wskazuje specjalność preferowaną oraz rezerwową;
 • Pierwszeństwo mają osoby z pełną rejestracją oraz wyższą średnią z ostatniej sesji;
 • Specjalności uruchamiane są w zależności od ilości studentów zapisanych - min. ok. 15 osób;
 • Studenci, którzy nie dokonają zapisów zostaną przypisani decyzją dziekana do specjalności z wolnymi miejscami.

 

Zapisy na specjalności obejmują kierunek ZARZĄDZANIE:

 

 • II rok studiów pierwszego stopnia licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych (specjalność realizowana w semestrze V i VI),
 • II rok studiów pierwszego stopnia inżynierskich stacjonarnych i  niestacjonarnych (specjalność realizowana w semestrze V, VI i VII),
 • I rok studiów drugiego stopnia magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (specjalność realizowana w semestrze III),

 

 

Specjalności na studiach licencjackich:

- zarządzanie sprzedażą*

- controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem i technologie informatyczne

- zarządzanie zasobami ludzkimi*

- zarządzanie małym i średnim biznesem*

- finanse i rachunkowość przedsiębiorstw*

 

Specjalności na studiach inżynierskich:

- inżynieria biomedyczna*

- systemy informacyjne w przedsiębiorstwie*

- ekologia przemysłowa*

- inżynieria logistyki*

 

Specjalności na studiach II stopnia:

- analizy i doradztwo w biznesie*

- biznes międzynarodowy*

- business management ( w jęz. angielskim)*

- praktyka zarządzania przedsiębiorstwem*

zarządzanie funduszami strukturalnymi i projektami unijnym*

- zarządzanie innowacyjne organizacją*

- zarządzanie kapitałem intelektualnym*

- zarządzanie projektami*

- zarządzanie projektem badawczo-rozwojowym *

- Management of the Research and Development Projects (w języku angielskim) *

 

 

Zapisy na specjalności obejmują kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

 • I rok studiów drugiego stopnia magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (specjalność realizowana w semestrze II),
 • Wybór następuje w semestrze zimowym (listopad)

 

- ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy*

- zarządzanie jakością*

- zarządzanie logistyką *

- zarządzanie produkcją *

 

* karty przedmiotów realizowanych w ramach poszczególnych specjalności można przeglądać na stronie internetowej Wydziału: www.oizet.p.lodz.pl / Programy ECTS

 

 

PRZEDMIOTY OBIERALNE

 

Studenci Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dokonują wyboru przedmiotów obieralnych, w nastepujących terminach:

 

I TURA do 31-go MAJA

Wybór przedmiotów obieralnych na semestr zimowy i letni nowego roku akademickiego. (Wyboru dokonuje się za pośrednictwem portalu Webdziekanat (po zalogowaniu się na swoje konto: webdziekanat.p.lodz.pl -> Logowanie-> Przedmioty obieralne).

Wyboru dokonują studenci następujących kierunków i lat studiów:

studia stacjonarne:

 • 2 roku na kierunku: Europeistyka – licencjackie
 • 1 i 2 roku na kierunku: Zarządzanie – licencjackie
 • 2 i 3 roku na kierunku: Zarządzanie – inżynierskie
 • 1 roku na kierunku: Zarządzanie – II stopnia
 • 1, 2 i 3 roku na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji - inżynierskie
 • 1 roku na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji – II stopnia
 • 2 roku na kierunku: Inżynieria bezpieczeństwa pracy - inżynierskie

studia niestacjonarne:

 • 1, 2 i 3 roku na kierunku: Zarządzanie – inżynierskie,
 • 1 roku na kierunku: Zarządzanie – II stopnia,
 • 1, 2 i 3 roku na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji - inżynierskie,
 • 1 roku na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji – II stopnia
 • 2 roku na kierunku: Inżynieria bezpieczeństwa pracy - inżynierskie.

 

 

II TURA do 10-tego PAŹDZIERNIKA

(wyłącznie dla Studentów, którzy rekrutowali na I rok studiów bieżącego roku akademickiego, poprzez zapisy na listach dostępnych w dziekanacie)

 

Karty przedmiotów obieralnych można przeglądać na stronie: http://programy.p.lodz.pl/?l=pl&s=wydzial&w=WOiZ

 

LISTA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH wybranych na ROK AKADEMICKI 2016/17:

-studia stacjonarne

-studia niestacjonarne

 

 

                ZAPISY NA BLOKI DLA KIERUNKU IBP

 

Studenci kierunku IBP dokonują wyboru przedmiotów fakultatywnych w blokach programowych, realizowanych przez poszczególne wydziały.

Wybór dotyczy studentów:

• studiów stacjonarnych semestru IV – zapisy na semestr VI i VII,

• studiów niestacjonarnych semestru VI - zapisy na semestr VII i VIII.

Zapisy prowadzone są do końca maja przez dziekanaty rodzimych wydziałów.