Chcesz otrzymywać newsletter podaj e-mail

Jest Sobota, 25 Stycznia 2020 roku

Limity punktowe

Limity punktowe i zasady rejestracji

 

STUDIA STACJONARNE

 

KIERUNEK: europeistyka lic., zarządzanie lic., zarządzanie inż., zarządzanie i inżynieria produkcji inż., zarządzanie II st., zarządzanie
i inżynieria produkcji II st.

• Student studiów stacjonarnych do uzyskania pełnej rejestracji musi osiągnąć maksymalną liczbę punktów ECTS odpowiadającą danemu semestrowi,

• aby uzyskać rejestrację warunkową Student może mieć 12 punktów braków w semestrze, powyżej 12 punktów konieczność złożenia podania o ponowną rejestrację.

 

 

KIERUNEK: inżynieria bezpieczeństwa pracy inż.

• Student studiów stacjonarnych do uzyskania pełnej rejestracji musi osiągnąć maksymalną liczbę punktów ECTS odpowiadającą danemu semestrowi,

• aby uzyskać rejestrację warunkową Student może mieć 15 punktów braków w semestrze, powyżej 15 punktów konieczność złożenia podania o ponowną rejestrację.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE


KIERUNEK: zarządzanie inż., zarządzanie i inżynieria produkcji inż., inżynieria bezpieczeństwa pracy inż., zarządzanie studia II st.,
zarządzanie i inżynieria produkcji II st.

• Student studiów niestacjonarnych do uzyskania pełnej rejestracji musi osiągnąć maksymalną liczbę punktów ECTS odpowiadającą danemu semestrowi,

• aby uzyskać rejestrację warunkową Student może mieć 15 punktów braków w semestrze, powyżej 15 punktów konieczność złożenia podania o ponowną rejestrację.

 

 

UWAGA Studencie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

od roku akademickiego 2013/2014 obowiązują dodatkowe zasady rejestracji:

 

• bez zaliczonego przedmiotu „Wstęp do analizy matematycznej”; „Matematyka I”; „Matematyka II” nie będzie możliwa rejestracja

  na semestr V i wyższe (student z brakiem zaliczenia z tych przedmiotów będzie powtarzał odpowiednio semestr III i IV),

• rejestracja na semestr dyplomowy jedynie z pełną rejestracją, w przeciwnym wypadku należy złożyć podanie o rejestrację warunkową,

powtarzanie semestru dyplomowego będzie możliwe maksymalnie przez 4 semestry.

 

KIERUNEK: zarządzanie studia II st., zarządzanie i inżynieria produkcji II st.

Studenci pierwszego roku studiów, którzy nie mieli w programie studiów I stopnia przedmiotów „Podstawy zarządzania”, „Mikroekonomia” i „Statystyka opisowa”, są zobowiązani do realizacji tych przedmiotów na I sem. studiów. Przedmioty te są obowiązkowe, nieuzyskanie zaliczenia z powyższych przedmiotów w semestrze I powoduje rejestrację warunkową na semestr II.