Chcesz otrzymywać newsletter podaj e-mail

Jest Sobota, 25 Stycznia 2020 roku

Koła naukowe i organizacje studenckie

 

STUDENCIE !

Poznaj ofertę Kół Naukowych i Organizacji Studenckich działających na naszym Wydziale. Poniżej aktualna lista (listopad 2016):


 

Koło Naukowe BHP i Ergonomia

 

Prezes zarządu: Michał Sikorski

V-ce Prezes: Dawid Chudzik

V-ce Prezes: Kinga Jankowska

 

E-mail:

knbhpie@gmail.com

 

Facebook:

https://web.facebook.com/knbhpie/?_rdr;

 

Opis działalności:

Koło Naukowe Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ergonomii zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem pracowników w miejscach pracy. Zrzesza przede wszystkim studentów międzywydziałowego kierunku jakim jest inżynieria bezpieczeństwa pracy. Studenci w kole współpracują z instytucjami publicznymi min. Instytutem Medycyny Pracy, Państwową Inspekcją Pracy czy Państwową Strażą Pożarną, a także organizacjami np. Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa w Łodzi. Wraz z opiekunami koła przeprowadzają badania naukowe dotyczące kultury bezpieczeństwa w firmach, poznają różne gałęzie przemysłu, a także rozwijają swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach branżowych. Studenci w kole  organizują konferencje naukowe a także gościnnie biorą udział w konferencjach wyjazdowych, gdzie przedstawiają wyniki swoich badań w formie ustnych wystąpień i referatów. Poza nauką i pracą badawczą zajmują się rozwijaniem swoich pasji i zainteresowań w gronie przyjaciół ze studiów.

 


 

Enactus Politechnika Łódzka

 

Prezes zarządu: Agnieszka Borowska

V-ce Prezes ds. PR: Maksymilian Felsztukier

V-ce Prezes ds. FR: Weronika Hlebowicz

V-ce Prezes ds. HR: Aleksandra Kloc

V-ce Prezes ds. PD: Tobiasz Majak 

 

E-mail:

enactus.tul@gmail.com

 

Facebook:

https://web.facebook.com/enactus.TUL?_rdr

 

Strona www:

http://enactus.p.lodz.pl

 

Opis działalności:

Działalność Organizacji związana jest z tworzeniem i realizowaniem projektów dotyczących problemów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych zarówno w lokalnej jak i globalnej społeczności, propagowaniem zasad CSR-u oraz rozwijaniem cech przedsiębiorczych u członków. Beneficjentami projektów są osoby wykluczone społecznie (np. bezrobotni, niepełnosprawni). Misją Organizacji jest poprawa jakości życia beneficjentów w widoczny sposób oraz próba wskazania sposobu rozwiązania konkretnego problemu, a nie rozwiązanie go.

 


 

Koło Naukowe Ludzie-Biznes-Technologie

  

Prezes zarządu: Taida Dziadczyk

V-ce Prezes: Karolina Kołacz

Komunikacja i finanse: Gaspar Borkowski

 

E-mail:

lbt@info.p.lodz.pl

 

Facebook:

https://www.facebook.com/KNLBT

 

Strona www:

http://www.lbt.p.lodz.pl

 

Opis działalności:

Koło Naukowe „LBT” Ludzie – Biznes – Technologie działa przy Katedrze Zarządzania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej od 19 lat. Koło ciągle rozwija swoje kręgi działania poprzez podejmowanie różnych inicjatyw, które wnoszą członkowie. Dotyczą one głównie przedsiębiorczości, zarządzania małym biznesem i prowadzenia własnej firmy, a także rozwoju kompetencji menedżerskich i umiejętności interpersonalnych. Szereg możliwości, które mają należący do koła studenci sprawia, że dobrze spożytkowany i mile spędzony czas pozostaje w pamięci w postaci pięknych wspomnień i wielu zrealizowanych projektów. Organizujemy ogólnopolskie konferencje z cyklu „Forum Młodych Menedżerów”, prowadzimy badania i publikujemy artykuły naukowe. Uczestniczymy również w konferencjach naukowych, spotykamy się z menedżerami prestiżowych firm (ucząc się w praktyce od najlepszych), wyjeżdżamy na wycieczki do zakładów produkcyjnych, gdzie odkrywamy zarówno tajniki procesów wytwarzania  produktów oraz nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Udzielamy się nie tylko w bieżącym życiu uczelni, ale również rozwijamy swoje pasje oraz doświadczenie poza nią. Pamiętamy o tym, że studiowanie to nie tylko czas wytężonej nauki, ale również relaksu i dobrej zabawy. Spotykamy się, by zintegrować się poprzez wspólne gry czy oglądanie filmów. Podczas spotkań przy przyjaznej atmosferze wpadamy na nasze najlepsze pomysły, których realizacja powoduje poszerzanie własnych horyzontów oraz budowanie przyszłej ścieżki kariery. Nad wszystkim czuwają i doradzają nasi opiekunowie, czyli dr hab. inż. Marek Matejun, mgr Michał Nowicki oraz dr inż. Sylwia Flaszewska.  Stawiamy na przedsiębiorczość, kreatywność i samorealizację! 

 


 

Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi "Experience"

 

Prezes zarządu: Patrycja Okraska

V-ce Prezes: Dominika Szewczyk

V-ce Prezes: Magdalena Kaczyńska

 

E-mail:

kolonaukowe.experience@gmail.com

 

Opis działalności:

Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Experience działa przy Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej.

 

Jest to elitarna, zgrana drużyna studencka, której zainteresowania związane są z problematyką ZZL. Członkowie Experience dążą do połączenia zdobytej wiedzy z praktyką. Priorytetem Koła jest rozbudzenie drzemiącego w każdej jednostce potencjału, ukształtowanie własnej osobowości i zdobywanie nowych umiejętności, które będą kluczem do przyszłej kariery zawodowej.

 

Studenci należący do KN ZZL Experience zarówno biorą udział w szkoleniach prowadzonych przez Opiekunów Koła bądź firmy konsultingowe jak również sami sprawdzają się w roli szkoleniowców. Od kilku lat współorganizują Akademickie Targi Pracy w Łodzi, a także uczestniczą w różnego rodzaju projektach naukowo-badawczych.

 


 

Koło Naukowe Podstawowych Problemów Techniki 

 

Prezes zarządu: Daniel Komorowski

V-ce Prezes: Wiktor Welfe

Sekretarz: Aleksandra Mikina 

 

E-mail:

sknppt@gmail.com

 

Facebook:

https://www.facebook.com/knppt?fref=ts

 

Opis działalności:

Koło  Naukowe  Podstawowych  Problemów Techniki działa  na  wydziale  Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej od  2004 roku.  Wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom studentów, zapoznaje ich z problemami technicznymi oraz pogłębia ich wiedzę na ten temat. Dzięki tym działaniom studenci mają okazję lepiej poznać świat nauki i techniki. KN PPT realizuje i wpiera wiele ciekawych i nowatorskich projektów.

 

Koło  Naukowe  Podstawowych  Problemów  Techniki  dąży  do  tego,  by  stać  się organizacją rozpoznawalną zarówno w środowisku akademickim jak i biznesowym na terenie całego kraju oraz państw Unii Europejskiej.

 


 

Koło Naukowe Zarządzania Produkcją i Konsultingu

 

Prezes zarządu: Piotr Grabowski

V-ce Prezes: Katarzyna Telega

V-ce Prezes: Bernard Godala

 

Facebook:

https://web.facebook.com/KNZPiK/

 

E-mail:

knzpik@gmail.com

 

Opis działalności:

Zajmujemy się głównie działaniami z zakresu zarządzania, produkcji oraz logistyki. Współpracujemy z firmami z województwa łódzkiego, do których odbywamy wycieczki, aby bliżej poznać w praktyce to, czym chcemy zajmować się w przyszłości. Naszym głównym przedsięwzięciem, którego organizacji podejmujemy się co roku, jest Konferencja Logistyczna. Z dumą możemy powiedzieć, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem, a przedstawiane na niej tematy są na wysokim poziomie merytorycznym. W skład naszego Koła wchodzą głównie studenci kierunków: Zarządzanie, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Cały czas poszerzamy horyzonty naszej wiedzy teoretycznej, aby później przełożyć ją w działaniach praktycznych.

 


 

Koło Naukowe Marketingu "LEVEL UP"

 

Prezes zarządu: Mkołaj Mikołajczyk

V-ce Prezes: Aleksandra Kęsa

V-ce Prezes: Katarzyna Milczarek

V-ce Prezes ds. PR: Michał Glinkowski

V-ce Prezes ds. HR: Adam Izydorczyk

 

E-mail:

knmlevelup@gmail.com

 

Facebook:

https://web.facebook.com/knmlevelup/

 

Opis działalności:

LevelUP to grupa mocno zaangażowanych studentów, którzy uważają że marketing to nie tylko denerwujące reklamy w TV. Koło powstało z myślą o zdobywaniu realnego doświadczenia. Będziemy współpracować  z środowiskiem biznesowym, aby każdy członek koła mógł wykazać się podczas realizowanych przez nas przedsięwzięć. Stawiamy na rozwój. Dlatego też będziemy regularnie organizować konferencje związane z tematyką marketingu, a także motywować członków do odbywania praktyk w firmach partnerskich.

 


 

Koło Naukowe Zarządzanie Sportem

 

Prezes zarządu: Żaneta Damaz

 

E-mail:

knzarzadzaniesportem@gmail.com

 

Facebook:

https://web.facebook.com/KN-Zarz%C4%85dzanie-Sportem-935431236577058/?fref=ts

 

Opis działalności:

Koło Naukowe Zarządzanie Sportem jest najmłodszym pośród wszystkich Kół Naukowych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Zajmujemy się organizacją oraz zarządzaniem w sporcie i dziedzinach go dotyczących. Naszym opiekunem jest pan Dziekan Maciej Bielecki. Możemy pochwalić się między innymi organizacją akcji „Rowerem na Politechnikę” czy prowadzeniem uczelnianej ligi halowej. Ponadto mamy na koncie wiele publikacji oraz ściśle współpracujemy z drużyną piłkarską naszego Wydziału  - KS OiZ PŁ Sparta Łódź. Tworzymy grupę ludzi umiejących czerpać przyjemność i satysfakcję z podjętych działań.

 


 

Klub Sportowy OiZ Sparta Łódź

 

Prezes zarządu: Dominik Kowalczyk

V-ce Prezes: Artur Marcinkowski

Sekretarz: Jakub Janasik

Skarbnik: Maciej Marszałek

 

E-mail:

spartalodz@gmail.com

 

Facebook:

https://www.facebook.com/KS.OiZ.PL.Sparta.Lodz/?fref=ts

 

Opis działalności:

Klub Sportowy „OiZ PŁ Sparta Łódź” to jedyna drużyna w Polsce w której grają Studenci, Pracownicy oraz Absolwenci Politechniki Łódzkiej, a Zarząd składa się tylko i wyłącznie z łódzkich Żaków. Od 2011 roku Studenci rozgrywają swoje mecze ligowe w rozgrywkach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej ciesząc się ze znacznych sukcesów. W 2015 roku Studenci postanowili wdrożyć nowy projekt w życie jakim jest Akademia Piłkarska inna niż wszystkie. W ramach projektu, dzieci mają zapewnione bezpłatne zajęcia treningowe piłki nożnej, zajęcia edukacyjne będące uzupełnieniem edukacji szkolnej oraz warsztaty profilaktyczne i pomoc psychologiczną.