Chcesz otrzymywać newsletter podaj e-mail

Jest Czwartek, 20 Lutego 2020 roku

Projekty naukowe

Zestawienie projektów naukowych w realizacji


L.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu

Termin zakończenia

Instytucja finansująca

Nazwa programu

1

Determinanty i dynamika kooperencji w rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii

dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

2011-05-27

2014-05-26

                                                              MNiSW

Projekt badawczy własny

2

Teoria i praktyka ewaluacji w organizacjach non-profit

dr Aleksandra Januszkiewicz

2011-07-18

2014-01-17


MNiSW

Projekt badawczy własny

3

Liberalizacja jako czynnik warunkujący dotychczasowy stan i perspektywy rozwoju energetyki cieplnej (ciepłownictwa systemowego) w Polsce w kontekście unijnych wymagań w zakresie ochrony środowiska i klimatu

prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Szablewski

2011-06-13

2014-06-12


MNiSW

Projekt badawczy własny

4

Determinanty i metodyka doboru marek partnerskich w projektach co-brandingowych

dr Magdalena Ewa Grębosz

2011-12-01

2014-11-30


NCN

SONATA

5

Zarządzanie wykorzystaniem instrumentów wspierania rozwoju przez małe i średnie przedsiębiorstwa- kontekst strategiczny

dr Marek Zdzisław Matejun

2011-12-01

2014-12-31

NCN

SONATA

6

Koncepcja "open innovation" w małych i średnich przedsiębiorstwach - modele, trendy i uwarunkowania rozwoju

dr Robert Piotr Stanisławski

2013-07-09

2016-07-08


NCN

OPUS

7

Adekwatność dochodowa, redystrybucja oraz efektywność w systemach emerytalnych. Analiza porównawcza z wykorzystaniem metod ilościowych

dr hab. Filip Fryderyk Chybalski

2014-02-17

2016-02-16


 NCN

OPUS

8

Struktura organizacyjna jako instrument zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wysokich technologii

mgr inż. Sylwia Flaszewska

2014-02-18

2016-02-17


NCN

PRELUDIUM

9

Zarządzanie ryzykiem kadrowym w publicznych szkołach wyższych (na podstawie uczelni z regionu łódzkiego)

mgr inż. Karolina Kapuścińska

2013-07-16

2015-07-15


 NCN

PRELUDIUM

10

Efektywność działania administracji publicznej w zakresie wspierania aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim

dr Mirella Elżbieta Barańska-Fischer

2011-05-30

2014-05-29


MNiSW

projekt habilitacyjny

stan na: 07.04.2014 r.