Chcesz otrzymywać newsletter podaj e-mail

Jest Czwartek, 20 Lutego 2020 roku

Konkursy na projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Konkursy na projekty badawcze

 

 

 

 

 

  • Short Term Scientific Missions-STSM - misje naukowe, organizowane w ramach programu COST. Mają one na celu wspieranie mobilności oraz wzmocnienie istniejących sieci współpracy. Misje STSM pozwalają odwiedzić uczelnie lub instytucje z innego kraju uczestniczące w programie COST i poznać tam procedury dot. zarządzania projektami.

 

  • Projekt "EUREKA" - system wspomagania współpracy biznesowo technologicznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt realizowany jest w partnerstwie Transition Technologies S.A. i Politechniki Łódzkiej.

 

 

  • Projekt Horyzont 2020 - jest największym w historii unijnym programem ramowym na rzecz badań naukowych i innowacji. Większość unijnych funduszy na badania jest przyznawana w ramach konkursów. Możliwości uzyskania finansowania w ramach programu Horyzont 2020 określają programy prac publikowane na unijnym portalu dotyczącym finansowania badań, który umożliwia szybsze przeprowadzanie procedur bez konieczności przedstawiania dokumentów w wersji papierowej. 

 

           Strona internetowa programu Horyzont 2020

           H2010 Online Manual

           Bazy poszukiwania partnerów do projektów Horyzont 2020