Chcesz otrzymywać newsletter podaj e-mail

Jest Piątek, 10 Kwietnia 2020 roku

Doktoraty

 

Tryb przeprowadzenia czynności doktorskich na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

Załącznik nr 1 Wykaz dorobku naukowego

Załącznik nr 2_Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej i papierowej rozprawy doktorskiej

 

 

Rok 2016

Praca doktorska - mgr Łukasz Zwoliński

- Recencja 1

- Recenzja 2

- Recenzja 3

- Streszczenie w języku polskim

- Streszczenie w języku angielskim

 

Praca doktorska - lek. med. Jerzy Szafranowicz

- Recenzja 1

- Rezenzja 2

- Streszczenie w języku polskim

- Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska - mgr Anna Marszal

- Recenzja 1

- Rezenzja 2

- Streszczenie w języku polskim

- Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska - mgr inż. Bartosz Zamara

- Recenzja 1

- Rezenzja 2

- Streszczenie w języku polskim

- Streszczenie w języku angielskim

 

Praca doktorska - mgr inż. Sylwia Flaszewska

- Recenzja 1

- Recenzja 2

- Streszczenie w języku polskim

- Streszczenie w języku angielskim

 

Praca doktorska - mgr inż. Grzegorz Wesołowski

- Recenzja 1

- Recenzja 2

- Streszczenie w języku polskim

- Streszczenie w języku angielskim

 

Praca doktorska - mgr Daniel Chudzik

- Recenzja 1

- Recenzja 2

- Autoreferat

 

 

Rok 2014

Praca doktorska - mgr inż. Justyna Żywiołek

- Recenzja

- Recenzja

- Uchwała o nadaniu stopnia

 

Praca doktorska - mgr inż. Maria Rybaczewska

- Recenzja

- Recenzja

- Uchwała o nadaniu stopnia

 

Praca doktorska - mgr Małgorzata Pleskot

- Recenzja

- Recenzja

- Uchwała o nadaniu stopnia

 

Praca doktorska - mgr inż. Dorota Wolak

- Recenzja

- Recenzja

- Uchwała o nadaniu stopnia

 

Praca doktorska - mgr inż. Grzegorz Olszewski

- Recenzja

- Recenzja

- Uchwała o nadaniu stopnia

 

Rok 2013

Doktorant

Tytuł rozprawy

Promotor

Recenzenci

Dyscyplina

Dr inż. Jacek Nazdrowicz

 

Role i kompetencje menedżerów średniego szczebla w zarządzaniu strategicznym bankiem komercyjnym
Dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. PŁ
Dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ
Prof. dr hab. Józef Penc
Nauki o zarządzaniu
Dr Katarzyna Żykwińska-Rouba

 

Modele wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu ochrona środowiska w gminie
Dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. PŁ
Dr hab. Elżbieta Weiss, prof. UO
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Nauki o zarządzaniu
Dr Agnieszka Gądzia

 

Determinanty rozwoju zawodowego pracowników naukowo-dydaktycznych w wyższych uczelniach technicznych
Dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. PŁ
Dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ
Prof. dr hab. Czesław Sikorski
Nauki o zarządzaniu
Dr inż. Sebastian Białoskurski

 

Marketing lateralny w procesie kształtowania wizerunku produktów spożywczych
Dr hab. Agnieszka Baruk, prof. PŁ
Dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ
Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska
Nauki o zarządzaniu