Chcesz otrzymywać newsletter podaj e-mail

Jest Czwartek, 20 Lutego 2020 roku

WYPŁATA STYPENDIÓW w roku akademickim 2016/17

18.05.2017


Studia stacjonarne 07.06.2017r., studia niestacjonarne 08.06.2017r.,


podawanie  nr rachunku do Kwestury PŁ. 31.05. 2017r.,

wprowadzanie danych do wypłaty 02.06. 2017r.

rachunki bankowe można przekazywać elektronicznie na adres mail:  elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl należy podać: imię, nazwisko, numer albumu, numer rachunku bankowego. 

WYJAŚNIENIE- (dotyczy studentów, którzy ubiegają się o stypendium np: socjalne, specjalne, rektora lub zapomogę i  nie podali konta bankowego dot. np: studentów I rok.

WAŻNE - po rozpatrzeniu wniosku studenci zobowiązani są odbierać przygotowane decyzje,  brak odbioru decyzji przez studenta wstrzymuje przygotowanie studentowi wypłatę.