Chcesz otrzymywać newsletter podaj e-mail

Jest Sobota, 25 Stycznia 2020 roku

Sekcja Dyplomów

Odbiór dokumentów następuje po upływie 30 dni od dnia zdania egzaminu dyplomowego

Chcesz odebrać dyplom? - udaj się do Sekcji Dyplomów PŁ, ul. Radwańska 29

Odbierz również z Dziekanatu Wydziału (pok 48a) świadectwo maturalne, dyplom oraz suplement (składane podczas rekrutacji)

Druk - upoważnienie do odbioru dokumentów i dyplomu

 

Potrzebujesz zaświadczenia absolwenckiego? - skontaktuj się z:

mgr Adriana Balter - adriana.balter@p.lodz.pl

mgr Elżbieta Olszewska - elzbieta.olszewska@p.lodz.pl

mgr inż. Elżbieta Zalewska - elzbieta.zalewska@p.lodz.pl

 

 

 

UWAGA !

Zgodnie z Art. 167 ust.2a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm) osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.

Wobec powyższego wszystkie osoby będące mieszkańcami Domów Studenckich Politechniki Łódzkiej, które w danym roku akademickim ukończyły studia pierwszego stopnia (datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego) zachowuja prawa studenta i wnoszą opłatę za zamieszkanie ustaloną dla studenta PŁ zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat.